UA-142718820-1
  
 

APIE MUS

Klubo misija - teikti kokybiškas neformaliojo ugdymo paslaugas vaikams ir jaunimui arti jų gyvenamosios vietos. Ugdyti jauną žmogų, tenkinti pažinimo, saviraiškos poreikius atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualumą, plėtoti laisvalaikio kultūrą, sudaryti sąlygas gerai savijautai.

Klubo vizija – šiuolaikiška, atvira kaitai, tolerantiška, jauki ir saugi neformaliojo švietimo įstaiga, kurioje kiekvienas vaikas ar jaunuolis turi lygias galimybes gauti kokybiškas neformaliojo švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes.

  • Klube visuomet laukiami vaikai ir jaunuoliai, kuriuos domina menas (keramika, dailė, meniniai rankdarbiai), sportas ( gimnastika, rytų kovos menai, šachmatai), muzika( gitara, dainavimas) , šokiai, teatras ar kalbos (anglų k., lietuvių k.).
  • Kiekvienais metais pagal poreikį ir galimybes steigiami nauji būreliai, studijos.

  • Klubo vaikai dalyvauja įvairiuose klubo renginiuose, šventėse, konkursuose, varžybose, lanko parodas, teatrus, vyksta į keliones. Vasarą klubiečiams organizuojama daugybės teigiamų atsiliepimų sulaukianti 2 savaičių dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla.

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2020 / 2021 m.m.