/

 

 

AKREDITUOTŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS 20108/2019 m.m.

2018 - 2019 mokslo metais bus tęsiamas Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelio finansavimas. Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubą lankantys moksleiviai turi galimybę pasinaudoti NVŠ krepšelio lėšomis. Jis gali būti skirtas tik vienai pasirinktai NVŠ veiklai finansuoti.Krepšeliu gali pasinaudoti visi bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai, jei yra laisvų krepšelių klube. NVŠ krepšelio finansavimas galioja tik savivaldybės akredituotoms programoms.
Programų sąrašą skelbsime mokslo metų pradžioje.