APMOKĖJIMO TVARKA

1. Mokestis už ugdymą mokamas tik pavedimu į Paslaugų teikėjo sąskaitą:

LUMINOR bankas, sąsk. Nr. LT86 4010 0510 0504 9347,

Gavėjas - BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“

Įstaigos kodas 300035837

Mokėjimo paskirtis – už (vaiko vardas, pavardė) (būrelio pavadinimas) lankymą (mėnesio pavadinimas) mėnesį.

2. Mokestis ugdymą mokamas iki einamojo mėnesio  15 dienos.

3. Jei mokestis už ugdymą nesumokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, Klubo vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį.

4. Mokestis už neformalaus švietimo paslaugas mažinamas:

50 proc. - jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: 14 nepertraukiamų kalendorinių dienų ir daugiau trunkančios ligos ar kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių, pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio ugdytinio prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą;

5. Įmokos ir skolos už neformaliojo švietimo paslaugas apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


BŪRELIŲ KAINOS

 

Būrelio pavadinimas

 

 

Vadovai

 

 

Kaina eurais per mėnesį

 

Šiuolaikiniai šokiai

V. Januškevičius

13

Tekvondo

V. Pundzevičius

13

Gimnastika

V. Vabals

13

Keramika

E. Jakubonytė - Kybartienė

13

Gitara

L. Vaitulevičius

13

Dailė

A. Juškaitė

13

Anglų kalba

A. Ambrazaitė

12

Lietuvių kalba

A. Ambrazaitė

12

Teatras

R. Ercmonienė - Varnė

12

Šachmatai

A. Mulevičius

10

Gimnastikos pagrindai

L. Zutkytė


13

Sporto akademija


L. Zutkytė

13

Meninės dirbtuvės

G. Čepytė-Zalieckienė

10