APMOKĖJIMO TVARKA

1. Mokestis už ugdymą mokamas tik pavedimu į Paslaugų teikėjo sąskaitą:

LUMINOR bankas, sąsk. Nr. LT86 4010 0510 0504 9347,

Gavėjas - BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“

Įstaigos kodas 300035837

Mokėjimo paskirtis – už (vaiko vardas, pavardė) (būrelio pavadinimas) lankymą (mėnesio pavadinimas) mėnesį.

2. Mokestis ugdymą mokamas iki einamojo mėnesio  15 dienos.

3. Jei mokestis už ugdymą nesumokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, Klubo vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį.

4. Mokestis už neformalaus švietimo paslaugas mažinamas:

50 proc. - jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: 14 nepertraukiamų kalendorinių dienų ir daugiau trunkančios ligos ar kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių, pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio ugdytinio prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą;

5. Įmokos ir skolos už neformaliojo švietimo paslaugas apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


BŪRELIŲ KAINOS

 

Būrelio pavadinimas

 

 

Vadovai

 

 

Kaina eurais per mėnesį

 

Gatvės šokiai

V. Januškevičius

15

Rytų kovos menai

V. Pundzevičius

15 

Gimnastika

V. Vabals

15

Keramika

L. Sodeikaitė

15

Gitara

L. Vaitulevičius

15

Dailė

A. Juškaitė

15

Anglų kalba

A. Markevičiūtė

15

Lietuvių kalba

B. Lukaševičienė

15

Teatras

R. Ercmonienė - Varnė

15

Šachmatai

A. Mulevičius

15

Gimnastikos pagrindai

L. Zutkytė


15

Sporto akademija


L. Zutkytė

15

Meninės dirbtuvės

G. Čepytė-Zalieckienė

15

Mažėlių muzika

J. Butkevičiūtė - Vaitulevičienė

15

Miuziklas / Dainavimas

I. Žiliūtė

15


Parašykite
Paskambinkite
Apie
Instagram