ŽIRMŪNŲ VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBAS

Neformalusis vaikų švietimas"KARNAVALINIS KOSTIUMAS" darbai

Labai AČIŪ visiems dalyvavusiems respublikiniame dailės darbelių-miniatiūrų konkurse "KARNAVALINIS KOSTIUMAS". Labai džiaugiamės, kad sulaukėme tiek daug darbų. Tikimės, kad Jums buvo naudinga ir smagu dalyvauti. 

Prizai nugalėtojams

-PIRMŲ vietų nugalėtojai gaus žurnalo „Iliustruotas mokslas“ 6 mėnesių prenumeratą ( nuo vasario mėnesio ) žurnalas bus pristatytas į mokyklos raštinę dailės mokytojo vardu (laimėjusiai grupei- vieno egzemplioriaus prenumerata);

-ANTRŲ vietų nugalėtojai gaus žurnalo „Ar žinai, kad“ 6 mėnesių prenumeratą ( nuo vasario mėnesio ) žurnalas bus pristatytas į mokyklos raštinę dailės mokytojo vardu (laimėjusiai grupei- vieno egzemplioriaus prenumerata);

-TREČIŲ vietų nugalėtojai gaus kryžiažodžių žurnalo „Manija“ 12 mėnesių prenumeratą ( nuo kovo mėnesio ), žurnalas bus pristatytas laimėjusio vaiko namų adresu.

Taigi , skelbiame rezultatus: 


Išsamus konkurso aprašymas

    I. BENDROJI DALIS   

1.        Vaikų piešinių konkurso „KARNAVALINIS KOSTIUMAS“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau –
Nuostatai) nustato tikslą, uždavinius, organizatorius, vykdytojus, finansavimą, konkurso laimėtojų
nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
2.        Konkurso organizatorius – Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas.
3.        Konkurso vadovė ir kontaktinis asmuo: Rasa Sičiūnienė, Tel. 8-614- 57146, el.p. zirmunu.klubas@gmail.com
4.       Konkurse gali dalyvauti vaikai ir jaunuoliai, kurių amžius 8-18 metų. Jų darbai bus suskirstyti į 3 grupes:
I  grupė – 8-10 metų vaikų
II grupė – 11-13 metų vaikų
III grupė –14-18 metų vaikų   
5.        Organizatoriaus sudaryta vertinimo komisija iš kiekvienos dalyvių grupės atrenka po tris laimėtojus (I, II ir III vietos).
6.       Dailės darbai gali būti atlikti bet kokia, tik ne kompiuterine technika.
7.       Konkursinių darbų formatas – nuo A7 iki A4
8.        Konkurso dalyviai atsiųsdami piešinius sutinka su konkurso taisyklėmis ir perleidžia savo autorines
teises į kūrinį konkurso organizatoriams.
9.        Konkurso dalyviai sutinka, kad foto nuotraukos su asmens atvaizdu ar konkursiniais darbais būtų publikuojamos viešai.
10.   Vertinimo komisija 2017 m. sausio 12 d. skelbia konkurso rezultatus interneto svetainėje
www.zirmunuklubas.lt ir facebooke bei informuoja konkurso nugalėtojus asmeniškai telefonu ar el. paštu.
11.   23. Visi konkurso dalyvių darbai bus paskelbti klubo puslapyje www.zirmunuklubas.lt bei išeksponuoti     
II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI   
1.   Ugdyti kūrybinius ir meninius vaikų gebėjimus.
2.   Patirties ir idėjų sklaida
3.   Panaudoti tradicines ir išmėginti netradicines tapybos ir grafikos technikas, bei meninės raiškos priemones.
4.   Skatinti vaikų saviraišką, ugdyti kūrybiškumą.
5.   Skatinti vaikų domėjimąsi karnavalinio kostiumo istorija.   
III.  KONKURSINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS   
1.        Konkursinio darbo kitoje pusėje prašome įskaitomai parašyti šiuos duomenis:
1.1           darbo pavadinimą
1.2            autoriaus tikslią metriką: vardą, pavardę, amžių, miestą/vietovę (kaimas, miestelis, seniūnija,
savivaldybė), mokymosi įstaigą;
              1.3  vieno iš tėvų kontaktus - telefoną ar el.paštą (bus reikalingi norint susisiekti su konkurso
nugalėtojais);
       2.   Organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.
       3.   Darbo atsiuntimas reiškia sutikimą su visomis konkurso sąlygomis.
       4.   Piešinius konkursui reikia siųsti iki 2017 m. sausio 8 dienos, adresu Minties g.56, Vilnius LT –09219   
IV. VERTINIMO KRITERIJAI   
1.        Konkurso vertinimo komisija yra sudaroma iš 3 (trijų) dailininkų- profesionalų.
2.        Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į:
2.1    originalų temos supratimą;
               2.2  meninės raiškos priemonių valdymą;
               2.3  meninės raiškos priemonių originalumą;
               2.4 darbo išbaigtumą;
      3.     Neatitinkantys vertinimo kriterijų, taip pat darbai su netinkamai užpildyta metrika nebus vertinami.   
V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS   
1.       Pirmų vietų nugalėtojai gaus žurnalo „Iliustruotas mokslas“ 6 mėnesių prenumeratą;
2.       Antrų vietų nugalėtojai gaus žurnalo „Ar žinai, kad“ 6 mėnesių prenumeratą;
3.       Trečių vietų nugalėtojai gaus kryžiažodžių žurnalo „Manija“ 12 mėnesių prenumeratą.
4.        Prenumeratos bus užsakytos nuo 2017 m. vasario mėnesio.   
VI. KITOS SĄLYGOS   
1.        Konkurso organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu
konkurse.
2.        Prizo vertė nėra išmokama grynais pinigais.
3.       Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas
internetiniame puslapyje (www.zirmunuklubas.lt)
4.       Konkursui pateikti darbai nėra grąžinami.
_______________________________