ŽVJK vizija

menas, sportas, intelektas

#uždek žalia šviesą savo svajonei

KAS mes: kokybiškos neformaliojo ugdymo paslaugas vaikams ir jaunimui arti jų gyvenamosios vietos. Ugdyti jauną žmogų, tenkinti pažinimo, saviraiškos poreikius atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualumą, plėtoti laisvalaikio kultūrą, sudaryti sąlygas gerai savijautai.

KOKIE mes: Šiuolaikiški, atviri, tolerantiški, inovatyvūs, saugūs ir jaukūs.

KAM mes:  kokybiškai neformaliojo švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes.

KODĖL mes: Klube visuomet laukiami vaikai ir jaunuoliai, kuriuos domina menas (keramika, dailė, meniniai rankdarbiai), sportas ( gimnastika, gimnastikos pagrindai, sporto akademija, rytų kovos menai, šachmatai), muzika (gitara, dainavimas), šokiai, teatras, kalbos (anglų k., lietuvių k.).

  • Kiekvienais metais, esant poreikiui ir galimybėms, steigiami nauji būreliai, studijos.
  • Klubo vaikai dalyvauja įvairiuose klubo renginiuose, šventėse, konkursuose, varžybose, lanko parodas, teatrus, vyksta į keliones. Vasarą organizuojama vaikų vasaros poilsio stovykla.

keyboard_arrow_up