Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubo ir Vaikų ir jaunimo klubo “Šatrija”, bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybės Centrine biblioteka, organizuojamas kalbų dienos renginys – proto mūšis “Kodas 22” – kalbos veža, kuris skirtas apjungti vaikus, tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus bei socialinius partnerius, siekiant stiprinti bendruomeniškumą, vaikų socializaciją, plėsti akiratį stiprinant tarpinstitucinę komunikaciją, gebėti panaudoti įgytas žinias praktikoje, ugdyti toleranciją bei pagarbą gimtos kalbos kultūrai formuojant požiūrį ir norą pažinti ir išmokti kitas Europos šalies kalbas.

Tikslas 

⇒plėsti vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų akiratį Europoje esamų kalbų kontekste per įvairių šalių muziką ir dainas bei protų mūšio žaidimą, tuo pačiu skatinant bendruomenės įsitraukimą ir dalyvavimą.

Ko siekiama

⇒plėtoti vaikų, tėvų, pedagogų, institucijų bendradarbiavimą;

⇒skatinti vaikus pažinti Europos ir Pasaulio kalbas įtraukiant verbalinę ir neverbalinę kalbą;

⇒ didinti Žirmūnų, Šnipiškių ir Antakalnio bendruomenių tarpusavio susitelkimą ir bendradarbiavimą;

⇒ sudaryti pozityvias sąlygas vaikų ir jaunimo kūrybiškumui atsiskleisti;

⇒ integruoti turimas žinias į protų mūšį ir įgyti naujų.

Dalyviai

Renginyje – protų mūšyje dalyvauja Klubo ugdytiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai ir kitų socialinių partnerių užsiregistravusios komandos, kurias turi sudaryti 6 žmonės: keturi vaikai, vienas tėvas (globėjas, rūpintojas), vienas pedagogas.

⇒Konkurso dalyvių – vaikų amžius: nuo 8 iki 11 metų. Suaugusiųjų amžiui apribojimai netaikomi.

⇒Minimalus galinčių registruotis komandų skaičius – 5, maksimalus – 8.

⇒Komandos į “Kodas 22” renginį registruojasi per specialią registracijos formą “MS Forms”, adresu: https://forms.office.com/e/wVdswqgZxu, nurodydami komandos pavadinimą, komandos kapitoną ir jo kontaktinius duomenis, bei dalyvių duomenis.

⇒Užsipildžius maksimaliam komandų skaičiui, registracijos forma bus automatiškai užrakinama.

Registracija baigiama 2023-09-26.

⇒Projekto sumanytojai – Inga Ladyienė, Rūta Sungailienė, Aistė Markevičiūtė, el. p. rastine@klubaszirmunai.vilnius.lm.lt.

⇒Projekto organizatoriai – Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas, Vaikų ir jaunimo klubas “Šatrija”.

⇒Projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybės Centrinė biblioteka.

⇒Projekto koordinatoriai – Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Sungailienė, mob. 8 600 13139, el. p. ruta@zirmunuklubas.lt, Vaikų ir jaunimo klubo “Šatrija” projektų vadovė Viktorija Pužienė, el. p. projektai@satrijosklubas.lt

keyboard_arrow_up