PROJEKTAS „PAŽINK VAIKO TEISES PER MENO PRIZMĘ “

Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriumi, Žirmūnų vaikų ir jaunimo
klubo organizuojama ugdytinių kūrybinių darbų paroda – konkursas „Pažink vaiko teises per meno
prizmę“, skirtas apjungti vaikus, pedagogus bei specialistus, pasidalinti patirtimi ir idėjomis, ugdant
vaikų vaizduotę, kūrybiškumą.

Tikslas

⇒Taikant meno metodikas, supažindinti vaikus su vaiko teisėmis, plėtoti jų profesinį
pažinimą bei gebėti pamatyti vaiką meno saviraiškoje, įtraukiant dailės, keramikos, meninių dirbtuvių
studijų vaikus, pedagogus, vaiko teisių atstovus ir specialistus.
Ko siekiama
⇒Supažindinti vaikus su vaiko teisėmis.
⇒Plėtoti vaikų profesinį pažinimą.
⇒Skatinti vaikų fantaziją bei mąstyti vaizdiniais, perteikiant jausmus ir meną.
⇒Sudaryti pozityvias sąlygas lavinti vaikų ir jaunimo gebėjimams stebėti, analizuoti, pritaikyti.
⇒Integruoti turimas žinias į kūrybinę veiklą, atskleisti saviraišką.
⇒Ugdyti projekto dalyvių estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo kompetencijas.

Dalyviai
⇒I grupė – 11–14 m.; II grupė – 15 m. amžiaus ir vyresni.

SVARBU. Prieš rengiantis konkursui-parodai, Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus
atstovas pristatys Klubo pedagogams įvadinį seminarą vaiko teisių apsaugos tema.
⇒Darbai gali būti atlikti įvairiomis technikomis ir priemonėmis: akvarele, guašu, tušu, kreidelėmis,
pieštukais, molis ir t. t. (atlikimo technikos yra neribojamos).
⇒Piešinių dydis A3 formatas.
⇒Vienas mokytojas konkursui gali pristatyti iki 5 darbų iš grupės.
⇒Kiekvieno darbo dešinėje matomoje pusėje apačioje turi būti priklijuota kortelė 4 x 7 cm (1
priedas).
⇒Konkursinių darbų nuotraukas nuotraukas (JPG formatu) atsiųsti elektroniniu paštu
ruta@zirmunuklubas.lt

⇒Darbus parengti iki 2023 m. gegužės 29 d.
⇒Paroda-konkursas vyks Vilniaus miestoVaiko teisių apsaugos skyriuje nuo 2023 m. birželio 1 d. iki
2023 m. birželio 10 d.

Vertinimas

Darbus vertins Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo ir Žirmūnų vaikų ir jaunimo
klubo direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.
Darbai vertinami pagal šiuos kriterijus:
– temos atitikimas, interpretacija;
– autoriaus sprendžiamos idėjos aktualumas;
– darbo originalumas;
– atliktos technikos savitumas;
– estetinis vaizdas;
– darbo atitikimas konkurso keliamiems reikalavimams.
⇒Visi parodos-konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkomis.
⇒Unikalių nominacijų darbų autoriai bus apdovanoti prizais, jų mokytojai – jungtinėmis padėkomis.
Skiriama 12 prizinių vietų.
⇒Parodos-konkurso nugalėtojai bus skelbiami Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubo tinklalapyje
www.zirmunuklubas.lt ir Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus Facebook paskyroje 2023 m.
birželio 10 d.
⇒Apdovanojimų įteikimas vyks Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriuje.
⇒Prizinių vietų laimėtojams bus sudarytos sąlygos tiesiogiai susipažinti su Vaiko teisių apsaugos
skyriaus darbu bei specialistais Skyriuje.

©Projekto „Pažink vaiko teises per meno prizmę” sumanytoja ir organizatorė – Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubo l. e. p.
direktorė Inga Ladygienė, mob. +370 60037800, el. paštas inga@zirmunuklubas.lt

⇒Parodos-konkurso koordinatorė – – l. e. p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Sungailienė, mob. + 370 600 13139, el. p. ruta@zirmunuklubas.lt

Galerija 👇

keyboard_arrow_up